Дата на излизане: 12.05.2017 г.
Корица: Милена Вълнарова
Преводач: Руси Русев
Обем: 320 страници
Формат: 16,5×23,5 см

Корица: твърда
Цена: 20 лв.

Левиатан. За човека. За държавата

от Томас Хобс

В тоя Левиатан върховната власт е изкуствена душа, която дава живот и движение на цялото тяло; длъжностните лица и другите представители на съдебната власт – изкуствени стави; наградата и наказанието, чрез които всяка става и член са прикрепени към седалището на върховната власт и са подтиквани към изпълнение на задълженията си, са нервите, които вършат същото това нещо в естественото тяло; благосъстоянието и богатството на всички отделни членове са силата; salus populi, безопасността на народа – неговата работа; съветниците, които му внушават всичко, което той трябва да знае, е паметта; справедливостта и законите – изкуствен разум и воля; гражданската хармония – здраве; размириците – болест; и гражданската война – смърт.“ 

Томас Хобс пише тези думи преди 360 години в увода на „Левиатан”. Днес книгата все още е в списъка със задължителна литература в най-престижните университети в света. Тя успешно показва прехода от средновековното
към модерното мислене във Великобритания. И дори сега някои от идеите в нея да са остарели или изместени от по-модерни и приложими в съвременния свят политически тези, „Левиатан“ показва откъде тръгват и върху какво стъпват днешните политически теории. А това е решаващо за възпитаването на критична мисъл.

За автора:

Томас Хобс (1588-1679) е сред най-важните политически мислители в историята на философията – редом с Платон, Аристотел, Лок, Русо, Кант. Той е убеден монархист и победата на английската революция, обезглавяването на Чарлз I,
управлението на Оливър Кромуел и Реставрацията на Стюартите имат основна роля за това.
Затова Хобс избира изгнанието и напуска Англия със семейството на лорд Уилям Кавендиш. В чужбина той е преподавател по математика на бъдещия крал Чарлз II. През 1651 година публикува най-важния си труд – „Левиатан”, и това задълго го лишава от възможността да се върне в родината си.

Close Menu