от Джон Банвил
Корица: София Попйорданова
Превод: Иглика Василева

от Али Смит
Корица: Албена Лимони
Превод: Паулина Мичева

от Али Смит
Корица: Албена Лимони
Превод: Паулина Мичева

от Али Смит
Корица: Албена Лимони
Превод: Паулина Мичева

от Али Смит
Корица: Албена Лимони
Превод: Паулина Мичева

от Иван Бунин
Корица: Дамян Дамянов
Превод: Георги Жечев, Иван Жечев, Лиляна Ацева, Лиляна Герова, Лиляна Минкова, Фьодор Неманов

 

от Евгений Водолазкин
Корица: Дора Иванова
Превод: Здравка Петрова

от Дино Будзати
Корица: Кирил Златков
Превод: Нева Мичева

от Дино Будзати
Корица и илюстрации: Кирил Златков
Превод: Нева Мичева

 

Из пътни бележки на А. П. Чехов
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Виолета Манчева

Кореспонденция  на А. П. Чехов
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Петрана Пасева

от Алексей Салников
Корица: Калоян Илиев

Превод: Боряна Даракчиева

от Джонатан Сафран Фоер
Корица: Вяра Бояджиева
Превод: Петя Петкова

 

от Джонатан Сафран Фоер
Корица: Вяра Бояджиева
Превод: Петя Петкова

 

от Йозеф Рот
Корица: Дамян Дамянов

Превод: Елена Матушева-Попова

от Йозеф Рот
Корица: Дамян Дамянов

Превод: Ана Димова

от Йозеф Рот
Корица: Дамян Дамянов
Превод: Ана Димова 

от Джеймс Джойс
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Николай Б. Попов

от Сол Белоу
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Боряна Даракчиева

от Сол Белоу
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Пейчо Кънев;

Редактор: Боряна Даракчиева

 

от Джон Милтън
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Мартин Осиковски

от Томас Мор
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Александър Милев

от Жан-Жак Русо
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Донка Меламед

 

от Едгар Алън По
Корица: Иван Милев

Превод: Елин Пелин

 

от Джордж Сондърс
Корица: Виктория Николова
Превод: Владимир Полеганов

от Дени Терио
Корица: Мила Янева-Табакова
Превод: Калоян Праматаров

 

от Франк О’Конър
Корица: Дамян Дамянов
Превод: Иглика Василева

от Мая Анджелоу
Корица: Вяра Бояджиева
Превод: Христина Керанова

 

от Мая Анджелоу
Корица: Вяра Бояджиева
Превод: Ангелина Александрова 

от Кендзабуро Ое
Корица:Албена Лимони
Превод: Антон Андреев

 

 

от Том Улф
Корица: Капка Кънева
Превод: Зорница Христова

от Луси Уорсли
Корица: Вяра Бояджиева
Превод: Ангелина Александрова

 

от Тор Вилхялмсон
Корица: Люба Халева
Превод: Стефан Паунов

от Сам Шепърд
Корица: Теодор Ушев
Превод: Боряна Даракчиева

от Сесар Айра
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Нева Мичева

от Сесар Айра
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Нева Мичева

 

от Сесар Айра
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Нева Мичева

 

от Дино Будзати
Корица: Кирил Златков
Превод: Хубан Стойнов

от Дино Будзати
Корица: Кирил Златков
Превод: Хубан Стойнов

от Ингмар Бергман
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Васа Ганчева, Меглена Боденска

Съставител: Елена Кръстева
Корица: Милена Вълнарова

 

от Колсън Уайтхед
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Ангел Игов

 

Разкази и есета от Александър Вутимски
Корица: Надежда Ляхова

 

от Уолт Уитман
Корица: Кирил Златков
Превод: Стефан Радев

от Том Стопард
Корица: Кирил Златков
Превод: Иглика Василева

от Джон Барт
Корица: Борис Праматаров
Превод: Надежда Розова

от Итало Звево
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Виолета Даскалова

от Сандра Сиснерос
Корица: Бъчварова, Венчарски
Превод: Стефан Русинов

от Томас Хобс
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Руси Русев

от Томас Хобс
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Руси Русев

Close Menu