от Али Смит
Корица: Албена Лимони
Превод: Паулина Мичева

от Ингмар Бергман
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Васа Ганчева, Меглена Боденска

от Жан-Жак Русо
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Донка Меламед

 

Съставител: Елена Кръстева
Корица: Милена Вълнарова

 

от Колсън Уайтхед
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Ангел Игов

 

от Джонатан Сафран Фоер
Корица: Вяра Бояджиева
Превод: Петя Петкова

 

от Уолт Уитман
Корица: Кирил Златков
Превод: Стефан Радев

от Дино Будзати
Корица: Кирил Златков
Превод: Хубан Стойнов

от Мая Анджелоу
Корица: Вяра Бояджиева
Превод: Ангелина Александрова 

от Йозеф Рот
Корица: Дамян Дамянов
Превод: Ана Димова 

от Сесар Айра
Корица: Костадин Кокаланов
Превод: Нева Мичева

от Том Стопард
Корица: Кирил Златков
Превод: Иглика Василева

от Джон Барт
Корица: Борис Праматаров
Превод: Надежда Розова

от Дино Будзати
Корица: Кирил Златков
Превод: Хубан Стойнов

от Итало Звево
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Виолета Даскалова

от Сандра Сиснерос
Корица: Бъчварова, Венчарски
Превод: Стефан Русинов

от Томас Хобс
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Руси Русев

от Томас Хобс
Корица: Милена Вълнарова
Превод: Руси Русев

Close Menu